FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Школа ІІІ ступеню забезпечує профільне вивчення предметів інформаційно-технологічного профілю та передбачає обов’язкове засвоєння рівня загальної середньої освіти, стійке зацікавлення обраним профілем навчання, ерудицію та кругозір відповідно до вікових особливостей.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

-базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- профільні предмети (інформатика);

- збільшення кількості годин на вивчення базових предметів (алгебра та геометрія);

- факультативні курси (математика).

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» та «Технології» сформовано з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Навчальний предмет «Захист Вітчизни» поділяється на групи відповідно до статево-вікових особливостей учнів. Дівчата вивчають модуль «Основи медичних знань» на базі СЗОШ№9, хлопці цей предмет вивчають на базі Марганецької гуманітарної гімназії ім.Т.Г.Шевченка, для чого з робочого навчального плану виділяється 1,5 год з додаткових годин.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами) і передбачає поділ на групи:

Кiлькiсть переглядiв: 416