FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Методична робота

Методична робота в школі спрямована на виконання завдань з реалізації науково-методичної проблеми області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та шкільної «Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засіб формування креативності та компетентності учнів».

У школі створено умови для ефективного використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій у профільному навчанні через систему курсів підвищення кваліфікації з ІКТ, семінарів – практикумів, майстер-класів.

Схема методичної роботи в школі

/Files/images/03_shemi/методробота.png

Основні завдання:

 • Забезпечення учням рівного і справедливого доступу до якісної освіти;
 • Удосконалення системи компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу як обов’язкового елементу якості освіти;
 • Використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі, впровадження системи дистанційного навчання;
 • Розширення внутрішкільної комп’ютерної інфраструктури, створення широкого та якісного наповнення Інтернет-ресурсів;
  • Курс:Школа
  • Мої знання,
  • Шкільний сайт,
  • Блоги та сайти вчителів, бібліотекаря,психолога,
  • Офіційна сторінка на порталі Фейсбук
 • Використання осучаснених навчальних програм;
 • Розробка системи впровадження результатів роботи творчої групи в практику роботи школи;
 • Аналіз участі учнів школи в олімпіадах та творчих конкурсах різного рівня як результат системного впровадження інноваційних продуктивних технологій;
 • Продовжити підтримку обдарованої учнівської молоді, вдосконалювати систему роботи з творчими дітьми, починаючи від дошкілля.

Заходи:

 • Здійснення моніторингу якості освіти;
 • Узагальнення та поширення досвіду та системи роботи вчителів по використанню освітніх інноваційних технологій в системі креативної освіти;
 • Організація та проведення методичних декад (тижнів) організація мережевої співпраці через телекомунікаційні конкурси, проекти, спільні дослідження ;
 • Удосконалення навчально-виховного процесу через використання Інтернет та медіа освітніх технологій у навчально-виховному процесі:
  • Вивчення інформатики з 1 класу,
  • Поглиблене вивчення інформатики у 8-11 класах,
  • Комп’ютерна підтримка викладання предметів,
  • ЕЗНП,
  • Ресурси, створені вчителями та учнями,
  • Робота на уроках в мережі Internet,
  • Використання інтерактивної дошки;
 • Проведена експертиза нових навчальних курсів і програм, освітніх технологій і методик, які використовуються вчителями школи. Вироблено рекомендації.
 • Проведена експертиза нових навчальних курсів і програм, освітніх технологій і методик, які використовуються вчителями школи. Вироблено рекомендації;
 • Здійснюється порівняльний аналіз впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у НВП;
 • Створено портфоліо вчителів, діагностичні картки обдарованих учнів;
 • Проводиться підвищення кваліфікації вчителів із ІКТ;
 • Участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських конференціях, семінарах, конкурсах, виставках

Аналіз методичної роботи

за 2020-2021 н.р.

Марганецька спеціалізована загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням окремих предметів функціонує в правовому полі та керується основними нормативно-правовими, законодавчими документами про освіту, що ґрунтуються на Конституції України, законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постановами Кабінету міністрів України, Наказами МОН

Згідно з річним планом роботи школи у 2020 – 2021 н.р. педагогічний колектив розпочав роботу над обласним науково-методичним проектом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» (І етап) та шкільної «Використання ІКТ для розвитку самоефективної особистості». Визначено напрямки роботи педагогічного колективу школи:

· впровадження основних положень НУШ у початковій школі;

· упровадження Державних стандартів освіти;

· створення можливостей для особистісного та професійного зростання вчителів у процесі роботи над обласним науково-методичним проєктом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи»; шкільним науково-методичним проєктом «Використання ІКТ для розвитку самоефективної особистості»

· застосування інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення ефективності освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання;

· поєднання традиційної освіти та онлайн-освіти з метою запровадження змішаного навчання;

· створення умов для реалізації потреб здобувачів освіти та педагогічних працівників у сфері наукової та дослідно-експериментальної роботи;

· оновлення змісту освіти, розробка та апробація нового змісту освіти, інноваційних форм і методів навчання й виховання;

· формування системи моніторингових досліджень освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу;

· створення навчально-методичних комплексів, методичних посібників щодо використання ІКТ у навчально-виховному процесі;

· формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу;

· створення оптимальних умов для виявлення розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному;

· задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні й творчій самореалізації;

· розвиток педагогічної співпраці сім’ї, школи і громадськості;

· формування творчої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, високим почуттям національної і власної гідності, що є носієм національних і загальнолюдських цінностей;

· виховання морально й фізично здорового покоління, розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;

· формування в кожної дитини почуття психологічної захищеності;

· створення безпечного толерантного освітнього шкільного середовища:

· підвищення конкурентоздатності школи в соціумі міста.

Кадровий потенціал школи представлений таблицею.

Категорії
Вища Перша Друга Спеціаліст
29 3 5 8
Звання
Учитель-методист Старший вчитель Відмінник освіти України
19 10 3

Атестація педагогічних працівників школи у 2020-2021 навчальному році проводилось згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 "Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників", плану роботи атестаційної комісії школи .

У 2019-2020 навчальному році атестовано - 12 учителів, з них:

Ø підтвердили категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 4

Ø присвоїли категорію «Спеціаліст І категорії» - 1

Ø присвоїли категорію «Спеціаліст ІІ категорії» - 4

Ø підтвердили педагогічне звання «Вчитель-методист» - 2;

Ø отримали педагогічне звання «Вчитель-методист» - 2;

Вчителі школи регулярно підвищують свою професійну майстерність за рахунок курсів підвищення кваліфікації. У 2020-2021н.р. 13 вчителів школи пройшли фахові курси на базі Академії неперервної освіти. Всі вчителі школи підвищували свою професійну майстерність через участь у різноманітних тренінгах, вебінарах, у т.ч. з використанням дистанційних форм навчання (всього 61 захід)

Специфіку діяльності школи визначають такі освітні технології:

· ІКТ

· Проєктні технології

· Інтернет-технології

· Технології інтенсифікації навчання на основі опорних схем

· Ігрові технології

· Технологій дистанційного навчання

· Метод “Займи позицію”,

· Метод “Лови помилку”

· Методи експресконтролю знань (біологічні диктанти різних типів);

· Інтерактивні методи “Коло ідей”

· Метод “Сенкан”,

· Метод “Займи позицію”,

· Метод “Продовж речення”,

· Метод ”Крісло автора”.

· Метод “2-4-всі разом”

· Методи «прогнозування за ілюстрацією»

· Методи розвитку критичного мислення учнів.

На початку навчального року була створена методична рада. Протягом навчального року проведено 5 засідань згідно плану, на яких розглядались наступні питання:

1. Затвердження складу та плану роботи методичної ради на 2020-2021 навчальний рік 2. Розгляд та затвердження планів роботи методичних циклів, надання рекомендацій щодо впровадження їх в освітній процес. 3. Організація практичної діяльності учнів на уроках інформатики під час роботи в режимі адаптивного карантину 4. Аналіз участі школи у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, локальних учнівських конкурсах 5. Організація повторення навчального матеріалу в процесі підготовки до ЗНО 6. Зонування освітнього простору молодших школярів 7. Розробка рекомендацій щодо розподілу варіативної складової робочого навчального плану на 2021-2022 н.р. 8. Аналіз методичної роботи за 2020 – 2021 н.р. 9. Планування роботи методичної ради на 2018-2019н.р.

Згідно плану роботи проведено 9 засідань педагогічної ради, на яких розглядались наступні питання:

1. Про підсумки навчально-виховного процесу за 2019 -2020 навчальний рік та основні напрямки роботи педагогічного колективу у 2020-2021 навчальному році

2. Про затвердження плану роботи педагогічного колективу на 2020-2021 навчальний рік

3. Про особливості організації навчального – виховного процесу в 2020-2021 навчальному році

4. Про схвалення Освітньої програми школи І ступеня для дітей з особливими потребами

5. Про затвердження Тимчасового порядку організації освітнього процесу в період карантину, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID 19)

6. Про вибір модулів для вивчення предмета «Фізична культура» у 5-11 класах

7. Про вибір модулів для вивчення предмета «Технології » у 10 - 11 класах

8. Про порядок викладання предметів інваріантної складової, що не мають цілої кількості годин

9. Про затвердження плану підвищення кваліфікації вчителів на 2020-2021 навчальний рік.

10. Про вибори членів педагогічного колективу - представників у Раді школи

11. Про самооцінювання роботи школи: принципи, проблеми, хибні уявлення, загрози та ризики

12. Про булінг в освітньому закладі. Шляхи його виявлення та попередження в освітньому закладі.

13. Про схвалення Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням окремих предметів Марганецької міської ради Дніпропетровської області

14. Про схвалення Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням окремих предметів Марганецької міської ради Дніпропетровської області

15. Про схвалення Положення про дистанційне навчання Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням окремих предметів Марганецької міської ради Дніпропетровської області

16. Про вибір предмету державної підсумкової атестації здобувачів початкової та базової середньої освіти

17. Про затвердження списку претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю

18. Про організацію освітнього процесу під час Всеукраїнського карантину

19. Про затвердження Положення про визнання результатів підвищення кваліфікації

20. Про схвалення програми шкільного науково-методичного проєкту«Використання ІКТ для розвитку самоефективної особистості»

21. Про інклюзивну освіту: проблеми та перспективи. Модель організації інклюзивної освіти

22. Про вибір і замовлення підручників для 4 класу

23. Про внесення змін до структури 2020-2021 навчального року

24. Про повторний вибір підручника з математики для 4 класу (у зв’язку із збільшенням переліку підручників, поданих на конкурс у 2021 р.)

25. Про вибір підручників з історії України, всесвітньої історії, інформатики для 8 класу, представлених на конкурс у 2021 році

26. Про дозамовлення підручників для 8 класу

27. Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 з поглибленим вивченням окремих предметів Марганецької міської ради Дніпропетровської області

28. Про підсумки самооцінювання якості освіти та якості освітньої діяльності Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 з поглибленим вивченням окремих предметів Марганецької міської ради Дніпропетровської області

29. Затвердження робочого навчального плану на 2021-2022 н.р. 30. Про нагородження учнів 1-8 та 10 класів Похвальними листами за високі досягнення в навчанні 31. Про переведення учнів 1-8, 10 класів 32. Про заповнення документів за курс базової та повної загальної середньої освіти 33. Про переведення учнів 9-х класів 34. Про нагородження учнів 9-х класів 35. Про відрахування учнів 11-х класів 36. Про нагородження учнів 11-х класів 37. Про затвердження структури 2021-2022 н.р.

Протягом року проведено наступні методичні заходи:

Круглі столи:
«Психолого-педагогічні засади адаптації учнів 1-х класів до навчання»
«Наступність у навчанні між школами І та ІІ ступенів»
«Освітні можливості учнів 10-го класу та їх врахування в орієнтації на професію»
Тренінги, конференції:
Система тренінгів з питань забезпечення якості освіти
Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь – якому уроці.
Нестандартні форми організації методичної роботи в школі
Розвиток математичної компетентності в НУШ
Використання мультимедіа в навчальному процесі
Семінари-практикуми:
Єдиний психолого-педагогічний семінар-практикум згідно рекомендацій міського методичного об’єднання практичних психологів.
«Розвиток ассертивної поведінки»
«Ресурсна скарбничка педагога» - цикл практикумів (4)

У школі працюють 3 методичних цикли. Засідання методичних циклів проводились згідно планів роботи.

Методичний цикл суспільно-гуманітарного напрямку з 2020-2021 н.р. працює над проблемою «Розвиток самоефективної особистості через формування ключових компетентностей у вивченні суспільно-гуманітарних дисциплін». Суспільно-гуманітарний цикл налічує 12 вчителів-предметників.

Протягом 2020-2021 н.р. було проведено 5 засідань методичного циклу. Члени м/ц протягом навчального року вирішували значну кількість завдань в умовах змішаного навчання (очного та дистанційного) для опрацювання нашим навчальним закладом:

· проводили на високому професійному рівні навчально-виховну та методичну роботу;

· вдосконалювали методику проведення різних типів занять в умовах адаптивного карантину та дистанційної форми навчання;

· підвищували педагогічну кваліфікацію завдяки фаховим курсам, численним вебінарам, взаємовідвідуванню уроків колег;

· проводили засідання м/ц та обмінювались досвідом з колегами з метою вдосконалення викладання предметів циклу.

Члени м/ц, упроваджуючи в своїй практиці основні пріоритети обласного методичного проєкту, починаючи з 2020 н.р намагаються розвивати та плекати інтерес до дисциплін суспільно-гуманітарного напрямку через власну зацікавленість та любов до свого предмету. Постійно працюючи над методичними проблемами, використовуючи сучасні інноваційні технології та підвищуючи свій професійний рівень, вчителі суспільно-гуманітарного циклу мають доволі високі показники своєї професійної діяльності.

Провідну роль для впровадження новітніх освітніх технологій відіграють ІКТ. Інформатизація навчального процесу вже давно продиктована потребами сучасного суспільства. В нашій школі такі технології впроваджуються багато років. Майстерність вчителів суспільно-гуманітарного циклу під час роботи з онлайн-сервісами за період дистанційного навчання це підтвердила.

Для забезпечення якості освітнього процесу під час адаптивного карантину педагоги нашого циклу опрацювали методичні рекомендації стосовно організації навчання в школі в цей період. Вчителі використовували такі сервіси дистанційного навчання, як Google Meet, Zoom, Google Classroom, Padlet, а також мессенджер Viber та електронну пошту для комунікації зі здобувачами освіти. Такий простір організації дистанційного навчання надавав можливість для проведення онлайн-уроків та доступ до різноманітних електронних навчальних матеріалів; отримання робіт учнів (тести чи виконані практичні завдання в зошитах); оцінювання та зворотний зв’язок щодо виконаних робіт; можливість поставити питання та отримати відповідь поза межами онлайн-уроку.

Під час проведення Тижня української мови та літератури вчитель української мови та літератури Сандт В.А. провела різноманітні заходи:

- «В гостях у казки» 5-А клас ( презентація-перегляд фрагментів сучасних українських мультиплікаційних фільмів для дітей),

- «Мовна скарбничка» 6-А клас ( створення мінісловника складних випадків наголошення), «Поговоримо про перше кохання…»

- 7-Б клас ( диспут за творами С. Процюка і М. Павліченко, « Українське- в тренді»

- 8-В клас ( презентація мініпроєктів про тенденції сучасного мистецтва України).

Для зацікавлення учнів історією починаючи з 5 класу вчитель історії Шлома О.В. впроваджує в навчальний процес різні творчі завдання: словниковий лабіринт, хронологічні парочки, числові хмаринки, завдання на розташування архітектурних споруд в хронологічній послідовності, розв’язування історичних задач та проєктні роботи.

При вивченні теми «Геральдика» дітям пропонується розробити та розмалювати власний родинний герб, використовуючи геральдичні правила: щит, геральдичні фігури, мантію, тваринний та рослинний орнамент, з яким пов’язують родину, знаряддя праці та девіз сім’ї. Під час вивчення теми «Історико-географічні регіони України» діти отримують завдання уявити себе співробітником туристичної фірми та підготувати буклет, презентацію та доповідь по регіон. Тема «Друга світова війна» дає можливість школярам розробити міні-проєкт «Війна в історії моєї родини».

Під час проведення тижня історії та правознавства була проведена історична вікторина в 8 класу «Гетьмани України», в 7 класі відбулась уявна подорож містом Ярослава Мудрого, а в 9 класі було проведено «Чи знаю я свої права?»

Протягом навчального року здобувачі освіти 6-7 класів, учні Дроздової Л.І., взяли участь в шкільних проєктах «Житло найдавніших людей» та «Середньовічний замок». Найкращі роботи представив учень 6В класу Глоба Т. та представники 6А класу. Найкращий середньовічний замок представив учень 7А класу Тимощук С. Фотороботи середньовічних замків було відправлено на міський конкурс «Наш пошук і творчість –тобі Україна».

Під час тижня правознавства були проведені різноманітні заходи : «Демократія та особистість», брейн-ринг «Знай та поважай права» та правознавчий КВК в 9 класах, а також превентивне правове виховання в 9-11 класах та «Інтелектуальний правовий хокей» в 10 класі. На уроках правознавства учні 9-х класів розв’язували правові ситуації, створювали уявні вибори мера міста та складали різноманітні документи: портфоліо, заявку про прийом на роботу, звернення до правоохоронних органів та ін. Було також проведено конкурси «Правовий буклет» та конкурс найкращої стіннівки.

На початку лютого 2021 р. було проведено щорічний Тиждень англійської мови. Педагогами нашого циклу були проведені численні різноманітні заходи, які допомагають урізноманітнити форми та методи викладання іноземної мови, підвищують інтерес школярів до вивчення англійської мови та розвивають їх творчий потенціал.

Вчителем англійської мови Ільєнко – Вороніною А.В. 1 лютого 2021р.учням 4-хкласівбула запропонована квест-гра «Весела англійська». Учні 7-го класу взяли участь у брейн-ринзі «Цікаваанглійська». Тут школярі навчалися працювати в командах для досягнення спільної мети, бути конкурентоспроможними та впевненими у своїх силах та знаннях.

Вчителем англійської мови Холощенко О.О. для учнів 2 –А та 2-Б класів був проведений урок-закріплення набутих знань за темою «Спорт». Учні розповідали про свій улюблений вид спорту та чому він саме їм подобається. Учнями1-8 класів була представлена виставка проєктів різної тематики: «My favourite English Letter», «Healthy and Unhealthy Food», «Appearance», «My favourite film», «Sport» та лепбуки за темою «London. Ukraine.» В 3-А класі була проведена інтелектуально-розважальна програма “English with fun”. Дітям було представлено різні види завдань по станціям: «Читайлик» , «Пізнайко», «Знавці іноземних мов», «Чарівний пензлик», «Мовознавство», «Ерудити», «Зачаровані слова».Учні із задоволенням справлялись з кожним із завдань і отримали грамоти за хорошу роботу. На уроці діти виконували різні цікаві завдання та розв’язували кросворди.

В рамках тижня англійської мови04.02. у 8-А та 8-В класах був проведений урок, присвячений творчості великого поета У. Шекспіра. Учні не лише знайомились з деякими його сонетами, а й декламували їх . Також, на урок діти приготували проєктні роботипро видатних українських письменників.

Під час Тижня англійської мови вчитель англійської мовиКорвуд О.Ю.провела уроки в 2-А та 2-Б класах з використанням смарт дошки за темою "Мій дім". Працюючи з інтерактивною дошкою, учень засвоює інформацію не тільки через аудіальний і візуальний канали сприйняття, але й через кінестетичний. Це особливо привертає увагу дітлахів молодшої школи. На уроці діти із задоволенням працювали з електронним маркеромта самостійно створювали міні-діалоги за допомогою наочності. Для школярів 6-А та 6-Б класів було проведено брейн-ринг «Мандруємо з англійською».Діти мали можливість працювати в командах таактивізувати свої знання з граматики, лексики та проявити свої творчі здібності під час проходження різноманітних завдань. Для9-класників було проведено урок за темою «Природа та довкілля» з використанням ІКТ.Здобувачі освіти мали можливість опрацювати відеоматеріалпро проблеми забруднення світового океану з автентичних англомовних джерел. Такі заходи дають можливість школярам підвищити інтерес до вивчення іноземної мови та презентувати набуті знання у нестандартних формах роботи, вчать нести відповідальність за роботу своєї команди.

HEALTHY AND UNHEALTHY FOOD - урок-презентаціюкорисних шкільних ланчобоксів було проведенов 5-х класах вчителем Цикунковою Я. В. Учні знайомилися із закладами швидкого харчування та вирішували, чи корисно харчуватись в них? Школярі презентували свої шкільні вітамінні ланчі та смакували їх з дотриманням усіх санітарних норм.

В умовах карантину використання сучасних технологій дозволяє організувати роботу з необмеженою кількістю учнів. Протягом Тижня англійської мови учні8 - Б, 8 - В і 9 - Акласів працювали на сайті “English after Classes”, створений своїм викладачем англійської мови Хорушко Н.М., після уроків у зручний для них час, школярі виконували завдання, які перевіряють їх знання відомостей проангломовні країни, їх культуру. Крім того, вони познайомилися з офіційним сайтом British Council і змогли перевірити свої навички читання, виконавши тестові завдання. Всі завдання відповідали навчальній програмі і темам, які були вивчені. У коментарях учні написали про свої враження від такого формату роботи.

В рамкахТижня англійської мови за традицією бувурок-КВК, присвячений Дню Святого Валентина в 11 класі. Учні згадали факти з історії свята, традиції та звичаї, пов'язані із нім. Вони намагалися назвати відомі пари закоханих, римувати слова і дописувати текст пісні. Були й жартівливі конкурси - намалювати символи свята з зав'язаними очима. І звичайно ж, писали «Валентинки», які вручили один одному.

Вивчення предметів суспільно-гуманітарного напрямку, таких як українська мова та література, англійська мова та здобуття необхідних навичок з курсу суспільствознавчих дисциплін, зокрема курсу історії в школі, допомагають здобувачам освіти в нашому навчальному закладі отримати навички, необхідні для сучасного конкурентноспроможного випускника.

У 2020 - 2021 н.р. члени методичного циклу вчителів початкових класів працювали над І етапом обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі НУШ». Тема над якою працювало методичне об’єднання вчителів початкових класів: «Формування самоефективної особистості через впровадження новітніх освітніх технологій»

Згідно річного плану роботи МЦ вчителів початкових класів було проведено п’ять засідань:

1.Особливості організації навчального процесу в початкових класах у 2020 – 2021н.р.

2.Нова українська школа. Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення.

3. Розвиток математичної компетентності учнів НУШ.

4. Інтеграція навчальних предметів в початковій школі як ефективна форма навчання молодших школярів

5. Підсумок роботи МЦ в 2020-21 н.р.

У лютому МЦ вчителів початкових класів разом з вчителями математики старшої школи провели науково-практичний семінар «Розвиток математичної компетентності учнів в НУШ», під час якого окреслили теоретичні засади формування математичної компетентності молодших школярів та визначили особливості впровадження різних педагогічних технологій в навчальний процес. Вчителі МЦ провели відкриті уроки, на яких показали впровадження новітніх освітніх технологій в НУШ.

Вчителі-методисти Міхольська О.І, Трофіленко В.А. та старші вчителі Разгільдєєва Л.В, Постоєнко О.О., Картагуз Л.Д., Гуменюк О.С., популяризують свій досвід. Вони проводять майстер-класи, відкриті уроки, позакласні заходи, публікують власні розробки на сайті «Методичний портал», «НаУрок», «Всеосвіта». Висвітлення питань роботи над проблемою, розповсюдження накопиченого досвіду представлено на шпальтах науково-методичного журналу «Початкова школа», в якому надруковані уроки Міхольської О.І.(№7,2020), Постоєнко О.О.( №7, 2020)., Разгільдєєвої Л.В.( № 10, 2020), Протас В.В.(№ 10,2020), Гуменюк О.С.(№ 9, 2020).

Велику увагу вчителі приділяють організації роботи з обдарованими дітьми. Учні початкових класів є активними учасниками Всеукраїнських інтерактивних конкурсів «Колосок» та «Кенгуру». Також учні брали участь в інтернет - олімпіадах, конкурсах від «Всеосвіти» та «НаУрок». На жаль, в інших інтерактивних конкурсах «Кришталева сова», «Бебрас», «Грінвіч» учні не беруть участі або 5-10 учнів з усієї початкової школи. Вчителям МЦ потрібно більш активно залучати учнів до участі в зазначених конкурсах.

У 2020-2021 навчальному році в закладі працювала «Школа молодого вчителя «Ключі до педагогічної майстерності», до складу якої входило 5 молодих спеціалістів (стаж роботи до 3-х років) та 3 малодосвідчених вчителів. Для кожного молодого спеціаліста були призначені педагоги-наставники. З метою підвищення рівня професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи та здібностей педагогів-початківців у вересні кожним вчителем - наставником разом з молодими спеціалістами були складені плани спільної роботи та плани роботи молодих спеціалістів. Педагоги - початківці протягом року отримували методичні консультації щодо організації навчально-виховного процесу, а саме:

- основні вимоги щодо складання календарного планування та заповнення класного журналу;

- вивчення документів Міністерства освіти України;

- використання новітніх інноваційних технологій; засобів та технологій дистанційного навчання;

- формування життєвих компетентностей;

- оптимальність домашнього завдання;

- результативність уроку (ступінь досягнення мети, якості знань, рівень оволодіння вміннями та навичками);

- виконання самоаналізу проведеного уроку.

Педагоги - наставники у методичній роботі з молодими спеціалістами насамперед використовували такі основні методи роботи:

- бесіди з молодими вчителями з питань методики викладання різних предметів за конкретними напрямками діяльності;

- спільне моделювання окремого уроку або виховного заходу;

- консультування молодого вчителя щодо організації навчально-виховного процесу;

- відвідування уроків наставника, досвідчених вчителів та молодого вчителя з їх подальшим аналізом;

- знайомство із творчою лабораторією передового досвіду вчителів математично-природничого циклу та циклу вчителів початкових класів;

- обмін досвідом наставників під час проведення тематичних засідань школи становлення молодого вчителя «Ключі до педагогічної майстерності» (керівник Постоєнко О.О.).

Було проведено 4 засідання ШМВ, на яких розглядалися такі питання:

1. Консультативний пункт «Перші кроки до підвищення професійної компетентності».

2. Використання нетрадиційних технологій навчання на уроках в сучасній школі. ( проведено в дистанційній формі з використанням ZOOM).

3. Методична мозаїка «Професійна компетентність вчителя в умовах упровадження інклюзивної освіти».

4.Круглий стіл «Від мудрого наставника до творчого вчителя».

Велика увага в 2020-2021 навчальному році приділялася відвідуванню уроків, у т.ч. онлайн-уроків, виховних заходів адміністрацією, керівниками методичних циклів, наставниками з метою надання методичної допомоги у розв’язанні першочергових проблем молодих вчителів. У рамках підготовки до науково-практичного семінару, який проводили вчителі початкових класів для вчителів математично-природничого циклу на тему «Розвиток математичної компетентності молодших школярів у Новій українській школі» молоді педагоги Буковська Ю.І., Деркач-Федченко С.О., Платонова А.В. відвідали уроки математики в НУШ досвідчених та молодих колег, під час засідання присутніми було проаналізовано відвідані уроки.

Відповідно до плану роботи ШМВ вчитель-методист Трофіленко В.А. провела для молодих вчителів відкритий інтегрований урок літературного читання та образотворчого мистецтва у 4-Б класі на тему: «Л. Українка «Конвалія». Малювання весняного букету ( фарби)» (березень, 2021рік), старший вчитель Постоєнко О.О. запросила педагогів-початківців на відкритий урок математики в 2-Б класі (НУШ) на тему «Математична масляна. Знайомимось із сутністю ділення на 3» ( лютий,2021рік), старший вчитель Разгільдєєва Л.В. провела відкритий урок літературного читання у 2-А класі на тему «К. Перелісна. Вірш «Весна», вчитель – методист Міхольська О.І. провела для молодих вчителів майстер-клас з літературного читання «Цікаві методи роботи на уроці літературного читання в НУШ» (березень, 2021року). Відкритий урок літературного читання на тему «О. Радушинська «Перший сніг» у 3-В класі провела Протас В.А., молодий, але творчий педагог, на якому презентувала власні напрацювання щодо впровадження у навчально-виховний процес технології розвитку критичного мислення молодших школярів(листопад, 2020 рік).

Протягом 2020-2021 навчального року залучалася до роботи з молодими спеціалістами практичний психолог І. Г. Тюріна, яка провела такі психологічні практикуми: «Ресурсна скарбничка молодого педагога», «Психологічні аспекти взаємодіі вчителя та учня в умовах інклюзивної освіти», підготувала психологічні поради «Майстерність вчителя керувати своїм емоційним станом».

Молоді та малодосвідчені педагоги Ільєнко-Вороніна Г.В., Лузан О.Ю., Калайда Д.В., Протас В.В., Буковська Ю.І., Деркач – Федченко С.О., Платонова А.В. проводили відкриті уроки відповідно до предметних тижнів, під час їх детального аналізу визначались позитивні моменти в роботі молодих колег, а також надавалися методичні рекомендації щодо покращення підготовки до проведення уроків. Усім молодим спеціалістам рекомендовано:

- детально опрацювати вимоги до ведення класного журналу;

- здійснювати диференційований підхід до навчання;

- чітко проводити пояснення змісту домашних завдань;

- дотримуватися об’єктивного оцінювання учнів 4-11класів;

- організовувати формувальне оцінювання в 1-3 класах НУШ;

- активно працювати над підвищенням педагогічної майстерності молодих та малодосвідчених вчителів шляхом проведення систематичної самоосвітньої роботи .

Сприяли різнобічному розвитку здобувачів освіти предметні декади, які проводились згідно графіка.

Місяць Заходи
Вересень Декада фізичної культури та спорту: Організація та проведення спортивного свята Оформлення стіннівок «Спорт у нашому житті»
Листопад Декада природничо-математичних наук
Грудень Декада правових знань (виховні заходи, виставка проектів )
Січень Декада іноземних мов (німецька, англійська, російська)
Березень Декада української мови та літератури
Травень Тиждень безпеки життєдіяльності та цивільного захисту

Значна увага у закладі приділялась пошуку обдарованих учнів і розвитку їх здібностей. Учні школи взяли активну участь в інтерактивних конкурсах

№ з/п Назва інтерактивного конкурсу Кількість учасників Кількість переможців
1 Міжнародний інтерактивний природничий конкурс- “Колосок - 2020” 158
2 Всеукраїнський конкурс з англійської мови “Гринвіч 2020” 45 6
3 Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності “Бебрас” 13
4 Міжнародний історичний конкурс “Лелека” 11 6
5 Марафон з української мови ім.П.Яцика (дистанційний) 10 2
6 Інтернет-турнір з природничих дисциплін 6 6
7 Всеукраїнський конкурс ІТ проектів іTalent 1
8 Інтернет-олімпіада “НаУрок” “Осінь 2020” (англійська мова) 20 5
9 Інтернет-олімпіада “НаУрок” “Зима - 2021” (англійська мова) 7 6
10 Інтернет-олімпіада “НаУрок” “Весна - 2021” (англійська мова) 5
11 Інтернет-олімпіада “НаУрок” “Осінь 2020” (Я досліджую світ) 20 16
12 Інтернет-олімпіада “На Урок” “Зима-2021” (Я досліджую світ) 12 12
13 Інтернет-олімпіада “НаУрок” “Осінь 2020” (математика) 14 13
14 Інтернет-олімпіада “На Урок” “Зима-2021” (математика) 25 25
15 Інтернет-олімпіада “НаУрок” “Зима 2021” (Географія) 5 1
16 Інтернет-олімпіада “На Урок” “Зима-2021” (українська мова) 14 12
17 Інтернет-олімпіада “НаУрок” “Осінь 2020” “Зима 2021”(Мистецтво) 55 15
18 Природоохоронна акція “Первоцвіти -2021”. 3

Та у творчих конкурсах різного рівня участі

№з/п Рівень конкурсу Дата Назва тематичного конкурсу Номінація Результат участі
1 Всеукраїнський Квітень 2021 Конкурс дитячих малюнків Noosphere Space Art Challenge малюнок дипломи про участь
2 Обласний та міський Конкурс комп`ютерної графіки та анімації І місце-10 ІІ місце -12 ІІІ місце -8
3 Міський Грудень-січеь Конкурс “Комп`ютерна перлинка” Комп’ютерний вернісаж та Графічне програмування ІІ,ІІІ місця
4 Обласний та міський Листопад-лютий Конкурс “Собори наших душ” Комп’ютерна графіка І,ІІ місця
5 Обласний 14-20 травня 2021 Конкурс "Вишиванка - серце України, зіткане з любові” есе участь
6 Обласний 14-20 травня 2021 Конкурс “Вишиванка- серце України, зіткане з любові” Художнє фото участь
7 Міський Грудень-січень Конкурс комп’ютерного макетування та верстання Фото І-місце-1. ІІ-місце-3 ІІІ –місце-1
8 Обласний Лютий 2021 Конкурс комп’ютерного макетування та верстання Фото І-місце-1. ІІ-місце-2
9 Всеукраїнський Грудень 2020 Конкурс “Привітай полярника з новим роком” від національного антарктичного наукового центру. Малюнок дипломи про участь
10 Всеукраїнський Лютий 2021 Національний конкурс образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва “Битва жанрів” Сучасне мистецтво ІІ місце - 2. ІІІ місце -1.
11 Обласний Квітень 2021 Виставка-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва “Знай і люби свій край” у 2021 році номінація “Декоративно-ужиткове мистецтво” Декоративно-ужиткове мистецтво участь

Сьомий рік команда школи «Хвиля» бере участь у Всеукраїнському Інтернет-турнірі з природничих дисциплін, де посідає призові місця. Цього року команда вийшла в фінал і посіли ІІ місце.

Освітній процес у школі було організовано відповідно до навчального плану на 2020–2021 н.р. і плану роботи школи. Протягом року значна увага приділялась питанню надання якісних освітніх послуг. У школі запроваджено спецкурси, які направлені на всебічний розвиток особистості, мали допрофільне спрямування, формували інтелектуальні, спеціальні і загальнокультурні знання. У школі ІІІ ступеня на профільному рівні вивчається інформатика. Допрофільна підготовка здійснюється за рахунок поглибленого вивчення інформатики (8-9 кл.), варіативної складової шляхом введення профільних предметів, спецкурсів та факультативів з 1 по 9 клас.

Допрофільна підготовка з інформаційно – технологічного циклу дисциплін:

· «Інструменти веб-дизайну» (7-9 кл.)

· «Комп’ютерна графіка» (6 кл)

· «Логіка» (5,6 кл.)

· «Основи побутових знань» (8-а, 8-б кл.)

Такий розподіл курсів забезпечує системність у викладанні предмету та профільну спрямованість навчання, застосування знань у різних сферах діяльності, зокрема професійних.

У січні (2 тижні) та у квітні (3 тижні) освітній процес в школі здійснювався за допомогою технологій дистанційного навчання. Реалізуючи право на академічну свободу, вчителі школи обрали найзручніші форми, методи, технології задля забезпечення права учнів на якісну освіту. Результативність роботи під час дистанційного навчання було обговорено на засіданні педагогічної ради школи.

Протягом року згідно плану роботи адміністрація здійснювала внутрішньо шкільний контроль. Це перевірки журналів, виконання практичної частини програм вчителями, персональний контроль за роботою окремих вчителів у ході атестації, вивчення стану адаптації учнів 1, 5 і 10 класів, роботи класних керівників з батьками, діяльність груп продовженого дня та педагогів–організаторів, факультативів, гуртків, роботи з обдарованими учнями, роботи вчителів із зошитами для контрольних робіт, стан ведення учнями робочих зошитів та щоденників. За наслідками контролю видавались накази, є довідки.

З метою поширення набутого педагогічного досвіду у 2016-2017н.р. вчителі школи опублікували 19 своїх робіт у різноманітних виданнях, у тому числі і в Інтернет -виданнях.

У школі постійно ведуться різноманітні моніторингові дослідження.

№ з/п Назва моніторингу Рівень (міжнародний, всеукраїн-ський, обласний, міський, внутрішньошкільний) ПІБ учасника, посада, категорія, звання Об’єкт дослідже-ння (навчаль-ний предмет, напрямок діяльності) Форма узагальнення
1 Моніторинг якості навчальних досягнень учнів Внутрішньо шкільний учні 2-11 класів Річне оцінювання наказ
2 Моніторинг самоосвітньої діяльності адміністрації школи Міський адміністрація Система роботи Інформація
3 Моніторинг самоосвітньої діяльності вчителів, які мають педагогічні звання Міський Вчителі, що мають звання Система роботи Інформація
4 Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з профільних предметів та предметів, що вивчаються поглиблено Міський учні 8-В, 9-А, 10, 11 класів Інформатика, технології інформація
5 Моніторинг готовності учні 1-х класів до школи внутрішньошкільний Тюріна І.Г., практичний психолог, вища категорія Рівень готовності до навчання учнів 1-х класів Аналітична довідка, рекомендації
6 Моніторинг дослідження рівня адаптації учнів 1-х класів внутрішньошкільний Тюріна І.Г., практичний психолог, вища категорія Виявлення учнів “групи ризику” Аналітична довідка, рекомендації
7 Моніторинг дослідження рівня адаптації учнів 5-х класів внутрішньошкільний Тюріна І.Г., практичний психолог, вища категорія Виявлення учнів “групи ризику” Аналітична довідка, рекомендації
8 Моніторинг з профорієнтації “Відношення до предметів” внутрішньошкільний Тюріна І.Г., практичний психолог, вища категорія Визначення професійних інтересів та схильностей учнів 7-8 класів Аналітична довідка, рекомендації
9 Моніторинг за запитом адміністрації (8-мі класи, 11 клас) внутрішньошкільний Тюріна І.Г., практичний психолог, вища категорія Виявлення можливих ризиків у взаємодії учень-учитель Аналітична довідка, рекомендації
10 Моніторинги за запитом класних керівників (1-А/Б; 2-А/Б; 4-А/Б, 6-А/Б/В, 7-В) внутрішньошкільний Тюріна І.Г., практичний психолог, вища категорія Виявлення учнів “групи ризику”, виявлення можливих ризиків негативного впливу освітнього середовища Аналітична довідка, рекомендації

Школа бере участь Міжнародних, Всеукраїнських, міських проектах та впроваджує проекти на шкільному рівні.

· «9 Школа має талант»;

· «Я люблю Україну»

· «Від серця до серця»

o Діти-дітям;

o Скринька допомоги

o Іграшка для тебе

o Ярмарок «Дари осені»

o Врятуймо життя дитини разом

o Подаруй надію

У 2020-2021 н.р. роботу табору відпочинку «Веселка» (з денним перебуванням дітей) організовано не було через пандемію коронавірусу.

Кiлькiсть переглядiв: 548