FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

"Через три-п'ять років після закінчення вузу вчитель повинен знати в три, у п'ять, у десять разів більше, ніж знав він у перший рік своєї роботи ". В. О. Сухомлинський

Робота школи становлення молодого вчителя «Ключі до педагогічної майстерності» (керівник Постоєнко О.О.) - пріоритетний напрямок методичної роботи з педагогічними кадрами СЗОШ №9.

Мета: надання молодим спеціалістам дієвої методичної допомоги в розв’язанні першочергових практичних проблем, сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу малодосвідченого вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання, виробленню власного педагогічного стилю роботи.

Основні завдання:

v створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів;/Files/images/2019-2020_nr/oformlennya/P1010017.jpg

v підвищення їхньої психологічної компетентності, поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання;

v сприяння оволодінню молодими та малодосвідченими вчителями змістом основних нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду досвідчених педагогів школи, міста, області;

v розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків молодих вчителів, апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем.

/Files/images/2019-2020_nr/oformlennya/IMG_20191029_101745.jpg Основні форми навчально-методичної роботи в школі становлення молодого вчителя :

Ø індивідуальні консультації;

Ø практичні заняття, на яких здійснюється моделювання та обговореннязапропонованих моделей уроків, виготовлення зразків дидактичних матеріалів;

Ø семінари-практикуми; круглі столи, методичні огляди;

Ø взаємовідвідування уроків.

Склад школи становлення молодого вчителя

« Ключі до педагогічної майстерності»
Серпень
1. Вибори секретарі педагогічної ради Бурлака О.В.
2. Про аналіз освітнього процесу за 2020 -2021 навчальний рік та основні напрямки роботи педагогічного колективу у 2021-2022 навчальному році Бурлака О.В., Колосова В.П., Пилипва О.М., Кузьміна Я.П.
3. Про затвердження плану роботи педагогічного колективу на 2020-2021 навчальний рік Бурлака О.В.
4. Про особливості викладання навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році. Колосова В.П.
5. Про оцінювання результатів навчання учнівв 1-4 класів Пилипова О.М.
6. Про затвердження форм оцінювання курсів за вибором у 5-11 класах Колосова В.П.,
7. Про вибір модулів для вивчення предмета «Фізична культура» у 5-11 класах Біла Н.Г.
8. Про вибір модулів для вивчення предмета «Технології» у 10 - 11 класах Андрієнко Т.В.
9. Про затвердження плану підвищення кваліфікації вчителів на 2020-2021 рік. Пилипова О.М.
10. Про поведення навчальних екскурсій у 2021/2022 навчальному році. Бурлака О.В.
11. Про затвердження програм вступного та первинного інструктажів з ОП та БЖД Бурлака О.В.
12.
Жовтень
1. Розвиток мотивації до навчання та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до організації навчального процесу Міщенко Н.В.
2. .
Грудень
1. Про схвалення методичних розробок вчителів, що атестуються Пилипова О.М.
Січень
1. Про вибір предмету державної підсумкової атестації здобувачів початкової та базової середньої освіт Коосова В.П.
2. Про затвердження списку претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю Бурлака О.В.
3.
Лютий
1. Про вибір і замовлення підручників
2.
Березень
1. Про результати атестації педагогічних працівників у 2021/2022 н.р. Бурлака О.В.
2. Про визначення строків проведення державної підсумкової атестації здобувачів початкової та базової середньої освіти Колосова В.П.
3. Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Пилипова О.М.
4.
Квітень
1. Аналіз та перспективи НУШ. Про підсумки контролю стану освітнього процесу в 4-х класах (готовність учнів НУШ до навчання в школі ІІ ступеню). Пилипова О.М.
2. Готовність випускника початкової шоли (інклюзивне навчання) до навчання у середній школі. Пилипова О.М.
3. Про підготовку до організованого закінчення навчального року Бурлака О.В
4. Про погодження матеріалів ДПА для 4-х, 9-х класів Колосова В.П.
5. Про схвалення складу комісій державної підсумкової атестації Колосова В.П.
6.
Травень
1. Про переведення учнів 1-8, 10 класів Бурлака О.В.,
2. Про нагородження учнів 1-8 та 10 класів Похвальними листами за високі досягнення в навчанні Бурлака О.В.,
Червень
1. Про підсумки проведення державної підсумкової атестації в 4, 9,11-х класах Колосова В.П.
2. Про переведення учнів 9-х класів до 10 класу Бурлака О.В.
3. Про оформлення документів про здобуття базової та повної загальної середньої освіти
4. Про нагородження учнів випускних класів Бурлака О.В.
5. Про відрахування учнів 9-х, 11-х класів Бурлака О.В.
6. Про порушення клопотання перед управлінням освіти про призначення матеріального заохочення у вигляді грошової винагороди учням, які нагороджена золотою медаллю «За високі досягення у навчанні» та срібною медаллю «За досягення у навчанні» Бурлака О.В.
7. Про затвердження освітньої програми та навчального плану на 2021/2022 навчальний рік Бурлака О.В.
8. Про затвердження робочого навчального плану школи Бурлака О.В.
9. Про визначення структури 2021-2022 навчального року та режиму роботи школи Бурлака О.В.

На допомогу молодому вчителю

П а м ’ я т к а

Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця.

Пам’ятай: без знання стану здоров’я дітей неможливе правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки.

Вступаючи у контакт з дітьми, не варто будувати зверхні взаємини з ними.

Пам’ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх справи. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівай методикою педагогічної співпраці. Карай учня лише тоді, коли без цього не можна обійтися.

Частіше всміхайся.

Пам’ятай: твоя усмішка дітям свідчить про те, що зустріч з ними тобі приємна, усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.

Плануючи свої перші уроки, подумай, як учні повинні поводитися на уроці, які звички культурної поведінки для цього слід спеціально виховувати і які з уже наявних треба закріпити.

Пам’ятай: якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших уроків виробляй у вихованців певний стереотип поведінки, формуй позитивні навички; які види робіт будуть використані й виконані учнями на уроці, що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно, яка спеціальна підготовка для цього потрібна.

Пам’ятай: більшість різних порушень на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, виконуючи ті чи інші завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності.

Важливе завдання вчителя - передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці.

Пам’ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.

Вчися вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу.

Пам’ятай: кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш.

Пам’ятай: основне призначення оцінки - правильно визначити результати навчання учнів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.

Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільно корисної діяльності учнів. Здебільшого протягом 45 хвилин уроку вчитель ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог.

Пам’ятай слова А.Макаренка: "Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу". Вимоги мають бути послідовними. Слід добиватися обов'язкового їх виконання від усього класу, не забуваючи про повагу до особистості учнів.

Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу уроку.

Пам’ятай слова В.Сухомлинського: "Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху".

Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні.

Пам’ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки - відвертої, самокритичної, творчої.

Поради досвідчених колег

Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.

Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.

Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.

Поясніть учням мету, завдання уроку.

Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.

Не спішіть виправляти помилки учня, краще, якщо її виправлять однокласники.

Намагайтеся організовувати самостійну роботу учнів на уроці,
пропонуйте учням більше писати, розв'язувати прикладів.

На уроці кожен учень має бути задіяний, до кожного шукайте
індивідуальний підхід.

Під час використання технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.

Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів
розвивального навчання.

Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність,
бережливість, зібраність.

Домашнє завдання потрібно давати з поясненням до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. В перших-сьомих класах обов'язково проводьте фізкультхвилинку в середині уроку.

Памятайте: урок не повинен бути схожим на попередній.

Рекомендації щодо підготовки до уроку

Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках - і в пояснювальну записку до програми.

Вивчи матеріал цього розділу, питання теми.

Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання: „Чого б ти хотів досягнути в результаті його проведення? Сформулюй мету уроку ( навчальну, виховну, розвивальну).

Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.

Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних учнів.

Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.

Продумай структуру уроку і зафіксуй усе знайдене в плані-
конспекті.

Підготуй наочні і навчальні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН, комп'ютерної техніки.

Повтори подумки, або вголос вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди і зафіксуй запасні варіанти.

Спитай себе: "Ти готовий до уроку?

САМОАНАЛІЗ УРОКУ

Яка тема уроку? Чи збігається вона з календарним плануванням?

Чи правильно визначено мету, завдання уроку?

Чи відбивають вони найголовніше в навчальному матеріалі?

Чи правильно обраний тип уроку (відповідно до теми та мети уроку?

Чи відповідає структура уроку обраному типу уроків?

Чи ефективно розподілено час уроку: 1/3 уроку - робота з новим матеріалом, 2/3 - самостійна та пізнавальна діяльність учнів?

Чи є оптимальним вибір методів та прийомів навчання, наочності, використаних на уроці?

Що саме з передового педагогічного досвіду ви використали на уроці?

Чи вдалося вам диференціювати навчання на уроці?

Чи були активними діти на уроці? Якщо ні, то чому?
а) дітям було нецікаво;

б) дітям було важко зрозуміти вас,

в) переважав авторитарний стиль спілкування з учнями.

Чи не велике за розміром домашнє завдання ви дали
дітям і чи вдалося підготувати дітей до нього?

Чи зуміли ви провести короткий ефективний підсумок
уроку (тобто знову наголосити на головному у навчальному
матеріалі уроку), оцінити відповіді учнів?

Дайте оцінку своєму уроку, своїй діяльності на уроці.
Чи реалізовані мета, завдання уроку?

Пам’ятка наставника

Разом із молодим спеціалістом глибоко проаналізуйте навчальні програми та пояснювальні записки до них.

Допоможіть молодому спеціалісту скласти календарно-тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій.

Надайте допомогу у підготовці до уроків, особливо перших уроків, першої зустрічі з учнями. Найбільш складні теми розробляйте разом з молодим спеціалістом.

Надайте допомогу у проведенні тематичного обліку знань, у проведенні залікових уроків. Ознайомте молодого спеціаліста з різними видами проведення тематичної атестації учнів.

Разом підбирайте й готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, різнорівневих контрольних, самостійних, залікових робіт.

Відвідуйте уроки молодих спеціалістів з наступним детальним аналізом. Запрошуйте молодого спеціаліста на свої уроки, разом їх обговорюйте, аналізуйте.

Допомагайте підбирати методичну літературу для самоосвіти, систематизувати її, вивчати та узагальнювати.

Щиро діліться досвідом роботи, своїми педагогічними знахідками.

Ніколи не забувайте відмічати позитивне в роботі молодого спеціаліста.

Навчайте не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти особистий педагогічний почерк.

ДИДАКТИЧНІ ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ

Чітке формулювання освітніх завдань загалом і їх складових. Зв’язок з розвивальними й виховними завданнями уроку. Визначення місця даного уроку в загальній системі уроків.

Визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимоги навчальної програми й мети уроку, з урахуванням рівня підготовки та підготовленості учнів.

Прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань, сформованості умінь і навичок, як на уроці, так і на окремих його етапах.

Вибір найбільш раціональних методів, прийомів і засобів навчання, стимулювання й контролю оптимального впливу їх на кожному етапі уроку, вибір, який забезпечує пізнавальну активність, поєднання різних форм колективної й індивідуальної роботи на уроці і максимальну самостійність у навчанні учнів.

Реалізація на уроці всіх дидактичних принципів:

від простого до складного (від відомого до невідомого);

від конкретного до абстрактного;

від загального до специфічного.

Створення умов успішного навчання учнів.

Класифікація уроків

За дидактичною метою За методикою їх проведення За організацією
Урок формування нових знань та навичок - Лекція - Бесіда, розповідь - Самостійне вивчення - Урок-лекція - Урок – ділова гра
Урок закріплення загальнонавчальних умінь та навичок - Розв’язання задач під керівництвом учителя - Самостійні роботи - Лабораторні роботи - Урок-практикум - Урок-змагання - Урок з дидактичною грою
Урок узагальнення та систематизації набутих знань та навичок - Узагальнювальна лекція - Повідомлення учнів - Самостійно - Комбінований урок - Урок-консультація - Урок-дискусія
Урок перевірки набутих знань та навичок учнів - Фронтальне - опитування - Тест - Усна чи письмова контрольна робота - Залік - Індивідуальна бесіда -Урок-залік -Урок-семінар

Форми роботи на уроці

Індивідуальна: пари змінного складу.

Колективна: пари змішаного складу (сильний учить слабшого).

Фронтальна: за рівнем розвитку інтелекту.

Групова: за психофізичними особливостями (координатор, виконавець, скептик, раціоналізатор).

Навчальні лекції:

1. Проблемна лекція, в якій моделюються протиріччя реального життя через їх подання в теоретичних концепціях. Головна мета такої лекції – начебто самостійне придбання знань учнями.

2. Лекція-візуалізація: основний зміст представлений в образній формі (в малюнках, графіках, схемах тощо). Візуалізація виступає тут як спосіб інформації за допомогою різних знакових систем.

3. Лекція вдвох представляє собою роботу двох учителів (вчителя та учня), які читають лекцію на одну тему і взаємодіють на проблемно-організаційному матеріалі як між собою, так і з учнями. Проблематизація відбувається за рахунок форми і змісту.

4. Лекція-прес-конференція: зміст оформлено за запитом (запитаннями) учнів із залученням декількох учителів.

5. Лекція-консультація близька до лекції-прес-конференції. Розходження – запрошений (грамотний фахівець) недостатньо володіє методами педагогічної діяльності. Консультування через лекцію дає змогу активізувати увагу учнів і використовувати професіоналізм лектора.

6. Лекція-провокація (або лекція з запланованими помилками) формує вміння учнів оперативно аналізувати, орієнтуватися в інформації й оцінювати її. Може бути використана як метод „живої ситуації”.

7. Лекція-діалог: зміст подано через серію запитань, на які учень повинен відповідати безпосередньо в процесі лекції. До цього типу належить лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку, а також програмована лекція-консультація.

8. Лекція із застосуванням ігрових методів (методи мозкової атаки, методи конкретних ситуацій, тощо): школярі самостійно формулюють проблему і намагаються її вирішити.

Шкільна лекція доцільна: в разі вивчення нового матеріалу, мало або зовсім не пов’язаного з попереднім; у разі узагальнення різних розділів пройденого навчального матеріалу; наприкінці вивчення теми; під час повідомлення учням знань про практичне застосування вивчених закономірностей; у процесі виведення складних закономірностей; під час вивчення матеріалу проблемного характеру; в процесі вивчення тем, де особливо необхідні міжпредметні зв’язки.

Умовами ефективного проведення лекції є:

- чітке продумування й повідомлення слухачам плану лекції;

- логічно стрункий і послідовний виклад усіх пунктів плану з висновками після кожного з них

Кiлькiсть переглядiв: 1366