FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

План роботи атестаційної комісії

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Форма звітності Примітка
Видати наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу до 21.09.2021 Бурлака О.В. наказ
Організувати ознайомлення педагогів із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників жовтень-листопад Пилипова О.М. протокол
Скласти та надати до атестаційної комісії список педагогів, які атестуються до 09.10.2021 Пилипова О.М. список
Розглянути питання про перенесення терміну чергової атестації до 09.10.2021 Бурлака О.В., Пилипова О.М. заяви, подання
Розглянути документи, подані до атестаційної комісії до 20.10.2021 Бурлака О.М., члени атестаційної комісії список
Затвердити список педагогічних працівників, які атестуються до 20.10.2021 Бурлака О.В. наказ
Затвердити графік роботи атестаційної комісії до 20.10.2021 Бурлака О.В., члени атестаційної комісії графік
Ознайомити працівників, які атестуються, із графіком проведення атестації до 26.10.2021 Пилипова О.М. графік
Вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються за окремим графіком Бурлака О.В., члени атестаційної комісії
Подати до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників, які атестуються до 02.03.2022 Пилипова О.М., Колосова В.П. характеристики
Ознайомити педагогів з характеристиками, наданими керівником під підпис з 02.03.2022 до 05.03.2022 Пилипова О.М. -
Провести підсумкове засідання атестаційної комісії І рівня до 26.03.2022 Бурлака О.В. протокол
Оформити та видати атестаційні листи протягом трьох днів після засідання Бурлака О.В., Пилипова О.М. атестаційні листи
Видати наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів) протягом п’яти днів після засідання Пилипова О.М. наказ
Узагальнити результати атестації До 26.03.2022 Пилипова О.М., члени атестаційної комісії папка
Розглянути результати атестації на засіданні педагогічної ради березень Бурлака О.В. протокол


щодо подачі методичних розробок на схвалення науково методичноюрадою ДОІППО претендентів на присвоєння звань: «викладач-методист», «вчитель-методист», «вихователь-методист», , «педагог-організатор-методист»,«практичний психолог-методист»

Методичні рекомендації

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та змін, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 та наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 «педагогічні звання "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "практичний психолог-методист", "педагог-організатор-методист", "керівник гуртка-методист" можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" (для педагогічного звання "керівник гуртка - методист" - найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти» (П.5.2 Типового положення). Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників вимога про обов’язкову підготовку власних методичних розробок педагогічним працівникам, які атестуються на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «методист», не передбачена. Атестаційна комісія під час атестації педагога, який має це педагогічне звання, може прийняти рішення про його відповідність раніше присвоєному, якщо він продовжує здійснювати науково-методичну і науково-дослідну діяльність.

Порядок подачі методичних розробок на схвалення науково-методичною радою ДОІППО:

1. Навчальний заклад на методичній (педагогічній) раді розглядає апробовані методичні розробки педагога – претендента на присвоєння звання "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "практичний психолог-методист", "педагог-організатор-методист". За умови прийняття позитивного рішення готує відгук про педагогічну та методичну діяльність педагога в контексті реалізації основних педагогічних ідей, викладених у методичних розробках (обсяг – до 2 сторінок формату А-4)

2. Педагог-претендент готує опис методів, засобів та шляхів вирішення проблеми, над якою він працює, реалізованої у власних методичних розробках (обсяг – до 2 сторінок формату А-4).

3. Методична розробка, опис, відгук та лист-подання навчального закладу надсилаються до районного (міського) методичного кабінету (центру) і представляються на засіданні науково-методичної ради Р(М)МК (центру).

4. Після розгляду, обговорення поданих матеріалів та прийняття позитивного висновку науково-методична рада методичного кабінету (центру) готує лист-подання до науково-методичної ради Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо прийняття рішення про схвалення методичних розробок.

5. Оформлені належним чином матеріали подаються до ДОІППО не пізніше 1 лютого поточного року. У 2015 році (як виключення) – до 1 березня.

Науково-методична рада ДОІППО розглядає на своєму засіданні і приймає рішення про схвалення методичних розробок до 1 квітня.

1. Лист-подання методичної ради методичного кабінету (Центру) за підписом керівника на ім’я ректора ДОІППО з пропозицією розглянути матеріали педагогічного працівника, який атестується на присвоєння звання "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "практичний психолог-методист", "педагог-організатор-методист Лист-подання, адресоване ректору інституту, містить прохання розглянути авторські матеріали з метою експертної оцінки у зв’язку з атестацією на присвоєння педагогічного звання. У поданні також зазначається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, педагогічне звання (якщо є); указується хто і коли вивчав описаний досвід, зазначається дата розгляду матеріалів колегіальним органом районного/міського рівня. Документ засвідчується керівником відповідної установи.

2. Методична розробка – це збірка навчально-методичних матеріалів, що розкривають форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології про навчання і виховання стосовно конкретної теми уроку, теми навчальної програми, викладання курсу в цілому тощо.

3. Анотацію досвіду роботи готує методист районного (міського) методичного кабінету (центру). Анотація досвіду – скорочений виклад змісту досвіду претендента на присвоєння педагогічного звання у такій послідовності:

- обґрунтування актуальності проблеми, її практична значимість;

- стислий зміст досвіду (алгоритм або технологія діяльності);

- результати та умови ефективності досвіду;

- вказується категорія вчителів, для яких рекомендований цей досвід.

Анотація досвіду роботи подається за підписом методиста та завідувача РМК (ММЦ).

Кiлькiсть переглядiв: 673